Sonography

Arthur C. Fleischer, Jacques S. Abramowicz, Luis F. Gonçalves, Frank A. Manning, Ana Monteagudo, Ilan E. Timor, Eugene C. Toy
W. Allen Hogge, Barbara Cohlan, Isabelle Wilkins, Lyndon Hill
Gustavo Malinger, Ana Monteagudo, Gianluigi Pilu, Dario Paladini, Ilan E. Timor-Tritsch